Odricanje od odgovornosti

Pregledavanjem sajta kundalinijoga.ba (“Sajt” u nastavku teksta) i svog sadržaja do kog možete doći na njemu ili putem njega (email bilteni, email kursevi, elektronske knjige, webinari, online kursevi, društvene mreže) slažete se da u potpunosti prihvatate sve dijelove ovog disklejmera (odricanja od odgovornosti). U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim njegovim dijelom, ovog momenta napustite sajt i nemojte više pristupati njegovom sadržaju.

Sadržaj sajta predstavljen je javnosti samo u edukativne i informativne svrhe.
Svi sadržaji na sajtu objavljeni su za potrebe informisanja i edukacije.

Nema pravnih ni finansijskih saveta.
Autorka sajta nije računovođa, pravnik ili finansijski savjetnik, niti namjerava to da postane. Informacije do kojih možete doći ne mogu zamjeniti informacije koje vam mogu dati vaš računovođa, pravnik ili finansijski savjetnik. Svi sadržaji dati su na uvid u najboljoj namjeri i autorka sajta ni u kom slučaju ne može biti odgovorna za bilo kakve štete i propuste i ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica korišćenja informacija.

Preuzimate ličnu odgovornost.
Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za vaše izbore, akcije i rezultate – sada i u budućnosti. Prihvatate potpunu odgovornost za posljedice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu ili putem njega i slažete se da koristite ličnu procjenu i pažnju pre nego što primjenite bilo koju ideju, sugestiju ili preporuku sa sajta ili putem njega za svoj posao, život ili porodicu.

Nema garancija.
Uloga autorke sajta je da vam pruži podršku i pomoć u postizanju vaših ciljeva, ali vaš uspjeh zavisi isključivo od vaše motivacije i posvećenosti njihovom ostvarivanju. Autorka sajta ne može da predvidi niti garantuje da ćete postići određeni rezultat, a vi prihvatate i shvatate da se rezultati razlikuju za svakog pojedinca. Rezultati svakog pojedinca zavise od njegove jedinstvene biografije, posvećenosti, želje, motivacije, akcije i mnogih drugih faktora. Potpuno se slažete da ne postoje granice u vezi sa konkretnim ishodom ili rezultatima koje možete očekivati od korišćenja informacija koje dobijate na ili putem sajta.

Preuzimanje rizika.
Kao i u svim situacijama, ponekad postoje nepoznati pojedinačni rizici i okolnosti koje mogu nastati korišćenjem sajta i koje mogu uticati na rezultate ili ih umanjiti. Shvatate i prihvatate da sve sugestije i preporuke sa sajta ili preko njega preduzimate na sopstveni rizik, bez ikakve odgovornosti autorke i ostalih kreatora sadržaja.

Partnerski ugovori – Affiliate program
S vremena na vrijeme autorka sajta može da promoviše ili sarađuje sa drugim pojedincima ili firmama čiji su programi, proizvodi i usluge usklađeni sa njenim. U duhu transparentnosti, autorka sajta želi da budete svjesni da mogu postojati slučajevi kada promoviše programe, proizvode ili usluge za druge partnere i u zamjenu može dobiti finansijsku kompenzaciju ili druge nagrade. Autorka sajta je visokoselektivna i promoviše samo partnere čije programe, proizvode i/ili usluge poštuje. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ili marketing ne služi kao bilo koji oblik podrške. Od vas se još uvek zahtjeva da koristite sopstvenu procjenu da biste utvrdili da li je takav program, proizvod ili usluga odgovarajuća za vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autorka sajta na bilo koji način ne odgovara za bilo koji program, proizvod ili uslugu koju može promovisati, prodavati ili dijeliti na sajtu ili putem njega.

Nema ličnog odobrenja autorke sajta.
Sva literatura i veb adrese na sajtu sa informacijama, mišljenjima, savjetima, programima, proizvodima ili uslugama bilo kog drugog pojedinca, firme ili entiteta ne predstavljaju zvanično odobrenje autorke sajta. Autorka sajta nije odgovorna za sadržaje, priloge, email-ove, video zapise, društvene mreže, programe, proizvode i usluge bilo koje druge osobe, firme ili entiteta koji mogu biti povezani ili upućeni na ovaj sajt. Takođe, ako se adresa sajta pojavljuje na drugoj veb lokaciji, programu, proizvodu ili uslugama nekog drugog pojedinca, ona ne predstavlja zvanično odobrenje autorke sajta za njihovo poslovanje ili veb sajt.

Greške i propusti
Iako se ulažu svi napori kako bi se osigurala tačnost informacija koje se dijele na sajtu ili putem njega, informacije mogu nehotice sadržati netačnosti ili tipografske greške. Slažete se da autorka sajta nije odgovorna za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica koje se dostavljaju na sajtu ili putem njega, niti od bilo kog drugog pojedinca ili kompanije koja je povezana sa sajtom na bilo koji način. S obzirom na to da se naučne, tehnološke i poslovne prakse stalno razvijaju, slažete se da autorka sajta nije odgovorna za tačnost informacija na sajtu, niti bilo kakve greške i propuste koji se mogu javiti.

Korišćenjem sajta kundalinijoga.ba slažete se sa svim dijelovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.

Newsletter

Lično pismo podrške, inspiracije i tople komunikacije dobijate svakog četvrtka u 10h. Prijavite se na moj newsletter!

Email adrese se ne ustupaju trećim licima ni pod kojim uslovima.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.